Site icon Giza Granite & Quartz

Sinks

STAINLESS STEEL DOUBLE BOWL


UNDERMOUNT

18G 50/50 – 3118
SIZE :32 1⁄4″X18 1⁄2″
DEPTH 1 : 8″DEPTH 2 : 8″
18G 60/40 – 3120S
SIZE :31 1⁄2″X20 1⁄2″
DEPTH 1 : 9″DEPTH 2 : 7 – 1/2″
18G 60/40 – 3120
SIZE :30 3⁄4″ X 19 1⁄2″
DEPTH 1 : 9″DEPTH 2 : 7 – 1/2″

18G 40/60 – 3120S
SIZE :31 1⁄2″X20 1⁄2″
DEPTH 1 : 7 – 1/2″DEPTH 2 : 9″
18G 40/60 – 3120
SIZE :30 3⁄4″X19 1⁄2″
DEPTH 1 : 7 – 1/2″DEPTH 2 : 9″

HAndcrafted

HANDCRAFTED 16G
50/50-3219
SIZE :32″X19″
DEPTH 1 : 10″DEPTH 2 : 10″

HANDCRAFTED FARMHOUSE WITH APRON 16G 50/50-3321
SIZE :32 7/8″×20 3/4″
DEPTH 1 : 10″DEPTH 2 : 10″

Single Bowl Sinks

undermount

18G 1210
SIZE :14 15⁄16″X12 5⁄8″
DEPTH : 7″
18G 1618
SIZE :18″X16″
DEPTH : 8″
18G 2318
SIZE :23 3⁄8″X17 3⁄4″
DEPTH : 8″
18G 2321
SIZE :23 1⁄4″X 21″
DEPTH : 8″
18G 3018
SIZE :29 7⁄8″X18 1⁄16″
DEPTH : 8″
20G BOWL 2318
SIZE :23 1/4” X 18 1/10” 
DEPTH : 9″

handcrafted

HANDCRAFTED 16G 2318
SIZE :23″X18″
DEPTH : 10″
HANDCRAFTED 16G 3219
SIZE :32″X19″
DEPTH : 10″
HANDCRAFTED FARMHOUSE WITH APRON 16G 3321
SIZE :32 7/8″X20 3/4″
DEPTH : 10″

QUARTZ COMPOSITE SINKS

UnderMount

BLACK QUARTZ DOUBLE BOWL 50/50-3219
SIZE :32 1/2″X19 1/2″ 
DEPTH : 9″/9″
BLACK QUARTZ DOUBLE BOWL 60/40-3219
SIZE :32 1/2″X19 1/2″ 
DEPTH : 9″/9″
BLACK QUARTZ SINGLE BOWL 3219
SIZE :32 1/2″X19 1/2″ 
DEPTH : 9″
GREY QUARTZ DOUBLE BOWL 50/50-3219
SIZE :32 1/2″X19 1/2″ 
DEPTH : 9″/9″
GREY QUARTZ DOUBLE BOWL 60/40-3219
SIZE :32 1/2″X19 1/2″ 
DEPTH : 9″/9″
GREY QUARTZ SINGLE BOWL 3219
SIZE :32 1/2″X19 1/2″ 
DEPTH : 9″

FARMHOUSE APRON KITCHEN SINKS

FIRECLAY FARMHOUSE WHITE DOUBLE BOWL 5050-3220
SIZE :31 7/8″X19 3/4″
DEPTH : 8.5″
FIRECLAY FARMHOUSE WHITE SINGLE BOWL-3020
SIZE :30″X19 3/4″
DEPTH : 8.5″
DOUBLE BOWL HANDCRAFTED FARMHOUSE WITH APRON 16G 50/50-3321
SIZE :32 7/8″×20 3/4″
DEPTH : 10″
SINGLE BOWL HANDCRAFTED FARMHOUSE WITH APRON 16G 3321
SIZE :32 7/8″X20 3/4″
DEPTH : 10″

PORCELAIN VANITY BOWL

Undermount

BISQUE OVAL 1714
SIZE :19 1/2″X16″
DEPTH : 8 1/8″
WHITE OVAL 1512
SIZE :17″X14 1/8″
DEPTH : 7 3/4″
WHITE OVAL 1714
SIZE :19 1/2″X16″
DEPTH : 8 1/8″

WHITE RECT 2015 FLAT
SIZE :19 3/4″X15 3/4″
DEPTH : 7 1/8″
WHITE RECTANGLE 1813
SIZE :18 1/2″X13 3/4″
DEPTH : 8″
WHITE RECTANGLE 2015
SIZE :20 3/8″X15 1/8″
DEPTH : 7 5/8″

OverMount

OVERMOUNT WHITE RECTANGLE 2417
SIZE :24″X17″
DEPTH : 7.5″
Exit mobile version